Kezdőlap
https://szallodaiportasrecepciostanfolyam.hu/

Részlet a szállodai recepciós, portás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 
1.1.   A szakképesítés azonosító száma: 52 812 01
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Szállodai recepciós
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1.   A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák:
 
2.2. Szakmai előképzettség:
 
2.3. Előírt gyakorlat:
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények:
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
 
2.8. Szintvizsga:
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1.   A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.  
4223
 
Szállodai recepciós
 
Szállodai portás, recepciós
 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A szállodai recepciós olyan kereskedelmi szálláshelyen tevékenykedik, amely az előírt szempontok alapján került kategóriába sorolásra. Az alkalmazott Front office rendszer, a belső munkaszervezés meghatározza a munkavégzést, így valamennyi feladatát önállóan vagy megosztva (porta, recepció, kassza) látja el.
 
 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
-      a vendég be-kijelentkezésével és ott tartózkodásával kapcsolatos adminisztrációt végezni
-      használni  az ügyviteli és egyéb szakmai szoftvereket, irodatechnikai berendezéseket kezelni
-      tájékoztatást nyújtani a szálloda árairól, szolgáltatásairól, azokat értékesíteni
-      kapcsolatot tartani magyar és idegen nyelven a vendégekkel, a szálloda részlegeivel és a vezetéssel
-      alkalmazni az üzleti kommunikáció szabályait
-      ellenőrizi a foglalásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat
-      bizonylatolni a pénzforgalmat, készpénzt és készpénzt kímélő fizetési eszközöket kezelni
-      felügyelni a szálloda rendjét, betartani a törvényi rendelkezéseket, minőségbiztosítási rendszert alkalmazni
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A  B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11300-12 Szállodai adminisztráció
4.4. 11301-12 Szállodai kommunikáció
4.5. 11302-12 Szállodai tevékenységek
4.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11300-12 Szállodai adminisztráció írásbeli
5.2.4. 11301-12 Szállodai kommunikáció gyakorlati
5.2.5. 11302-12 Szállodai tevékenységek írásbeli
5.2.6. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Szállodai recepciós feladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy komplex szituációs gyakorlatot old meg, az alábbiak közül:
 
-      Vendég érkezésekor elvégzi a bejelentkezéssel kapcsolatos, adminisztrációt, információt nyújt a szálloda szolgáltatásairól és értékesíti azokat, magyar és idegen nyelven
-      Az érkező vendég foglalása nincs rendben, ellenőrzi az aznapi megrendeléseket, a vendég számára megfelelő megoldást biztosít
-      A vendég megrendeli a szálloda éttermi, gyógy- és wellness szolgáltatásait, erről tájékoztatást ad a szálloda részlegei felé
-      A vendég textília cserét, mosatást és karbantartást kér szobájában, ezt követően továbbítja az információt a szálloda részlegei felé
-      A vendég szobájával elégedetlen, lebonyolítja a szobacserét, elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt
-      A vendéggel baleset történik és ellopják kisebb értékű tárgyát, végre hajtja a szükséges intézkedéseket, elkészíti a jegyzőkönyveket
-      A vendég számláját kívánja rendezni, ismerteti a vendéggel a számla tartalmát és a fizetési módokat, elkészíti a számlát
-      Műszak végén a váltás részére átadja a műszakot, a kötelező adminisztrációt elvégzi
 
                      
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Szállodai üzemeltetés, ügyvitel, gazdálkodás
 
A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli feladatmegoldás a vizsgakövetelmények alapján központilag összeállított kérdéssor, amely az alábbi témaköröket foglalja magába
 
-      Szálloda kialakításának tárgyi feltételei
-      Szálloda üzemeltetésének személyi feltételei, szervezeti felépítése
-      Szállodák kategorizálása
-      Árképzés formái
-      Elszállásolással, szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos ügyviteli feladatok
-      Értékesítés, az értékesítés új formái
-      Számla-, bizonylatkészítés
-      Szállodai gazdálkodási mutatók számítása, statisztikák készítése
-      Balesetvédelem, munkavédelem, tűzvédelem
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
 
 
 
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: -
 
A vizsgafeladat ismertetése: -
 
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
Az írásbeli vizsgán számológép használható.
A gyakorlati vizsgán, a feladatok elvégzéséhez a vizsgázó rendelkezésére állnak az ügyviteli és szakmai szoftverek, a recepción használatos bizonylatok, valamint elérhető számára a világháló is.
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
 
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép, laptop
6.3. Telefon
6.4. Fax
6.5. Pénztárgép
6.6. UV lámpa
6.7. Kártyaleolvasó
6.8. Kulcskártya író
6.9. Széf
6.10. DVD
6.11. Projektor
6.12. Televízió, videó
6.13. Vetítővászon
6.14. Nyomtató
6.15. Fénymásoló
6.16. Lamináló
6.17. Internet
6.18. Hangosítás
6.19. Bankkártya terminál
6.20. Elsősegély doboz
6.21. Szkenner
 
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részlet a szállodai recepciós, portás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.